Ook AI kan prijswinnende kunst maken

De bovenstaande afbeelding, genaamd "Théâtre D'opéra Spatial," won nu een jaar geleden de eerste plaats in een kunstwedstrijd in Colorado, Verenigde Staten. Niet gek, toch? Zeker wel, vooral als je bedenkt dat deze afbeelding volledig is gegenereerd door een AI-kunstenaar. Midjourney is een van de groeiende programma's van AI-beeldgeneratoren - andere voorbeelden zijn Google Research's Imagen en OpenAI's DALL-E 2. Iedereen kan Midjourney gebruiken via internet, waardoor het heel eenvoudig is om zelf ook afbeeldingen te genereren.

In samenwerking met
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Sep 19, 2023

Ook AI kan prijswinnende kunst maken

Wat is AI-kunst eigenlijk?

AI-kunst (kunstmatige intelligentie kunst) is elke vorm van digitale kunst die is gecreëerd of verbeterd met behulp van AI-tools. Hoewel het doorgaans wordt geassocieerd met visuele kunst, zoals afbeeldingen en video, is de term AI-kunst ook van toepassing op audio composities, waaronder muziek.

Een ander opmerkelijk voorbeeld van AI-kunst is te vinden in het werk van Mario Klingemann, een Duitse kunstenaar die bekend staat om zijn experimenten met neurale netwerken en machine learning. Klingemann heeft verschillende werken gemaakt waarbij hij kunstmatige intelligentie inzet om unieke en fascinerende kunstwerken te genereren. Zijn creatieve proces omvat vaak het trainen van een model op grote datasets van bestaande kunstwerken en vervolgens het verkennen van de mogelijkheden van de resulterende AI-modellen.

Een van Klingemann's bekendste werken is "Memories of Passersby I," waarbij hij een  AI model gebruikte om voortdurend veranderende portretten te genereren op basis van live webcam foto’s. Dit kunstwerk is een boeiende reflectie op de vluchtigheid van menselijke herinneringen en identiteit, en het demonstreert de potentie van AI om nieuwe perspectieven te bieden op traditionele kunstvormen.

Waarom is dit nieuw en bijzonder?

Sinds de vroegste afbeeldingen die op rotswanden zijn gevonden, heeft alleen menselijke creativiteit de geschiedenis van kunst gedreven. Geïnspireerde mensen gebruikten handgereedschappen, zoals muziekinstrumenten of penselen, om allerlei vormen van kunst te creëren gedurende de vastgelegde geschiedenis. AI-kunst doorbreekt dat paradigma.

AI-kunst daagt de eeuwenoude eis uit dat mensen de enige makers van kunst zijn. De introductie ervan roept vragen op over de oorsprong van creativiteit en brengt ethische en juridische zorgen met zich mee. Het biedt ook de mogelijkheid om de grenzen van kunst - en creativiteit - op vele manieren te verleggen.

Het gebruik van AI in de kunstwereld opent de deuren voor nieuwe expressiemogelijkheden en artistieke experimenten. Kunstenaars kunnen nu samenwerken met algoritmen en machine learning-modellen om unieke werken te creëren die anders misschien nooit zouden bestaan. Terwijl de discussie over de auteursrechten en origineel auteurschap in de wereld van AI-kunst blijft voortduren, is het duidelijk dat kunstenaars en technologen de kunstwereld blijven transformeren door de kracht van kunstmatige intelligentie te omarmen.

Sinds de vroegste afbeeldingen die op rotswanden zijn gevonden, heeft alleen menselijke creativiteit de geschiedenis van kunst gedreven. Geïnspireerde mensen gebruikten handgereedschappen, zoals muziekinstrumenten of penselen, om allerlei vormen van kunst te creëren gedurende de vastgelegde geschiedenis. AI-kunst doorbreekt dat paradigma.


Lees verder over AI

Vergelijkbare artikelen