Privacy Voorwaarden

Update Mei 2023

Proudies ("wij," "ons," of "onze") is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Dit Privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Proudies. Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk onze "Service"), naast onze applicatie, Proudies. Door onze Service te openen of te gebruiken, verklaart u dat u dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Algemene Voorwaarden.Definities en kernbegrippenOm dingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen in dit Privacybeleid, worden elke keer dat een van deze termen wordt genoemd, strikt gedefinieerd als:- Cookie: een kleine hoeveelheid gegevens gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.- Bedrijf: wanneer dit beleid "Bedrijf," "wij," "ons," of "onze" vermeldt, verwijst het naar Proudies BV, (Wilhelminakade 573) dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit Privacybeleid.

- Land: waar Proudies of de eigenaren/oprichters van Proudies gevestigd zijn, in dit geval Nederland.- Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of persoon die zich aanmeldt om de Proudies Service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of gebruikers van de dienst te beheren.

- Apparaat: elk internetverbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Proudies te bezoeken en de diensten te gebruiken.- IP-adres: elk apparaat dat is verbonden met internet is toegewezen aan een nummer dat bekend staat als een internetprotocol (IP)-adres. Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.

- Personeel: verwijst naar personen die in dienst zijn bij Proudies of onder contract staan om namens een van de partijen een dienst uit te voeren.- Persoonlijke gegevens: alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt

.- Service: verwijst naar de dienst die door Proudies wordt geleverd zoals beschreven in de relevante voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.

- Diensten van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotionele en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten we denken dat u mogelijk interesseren.

- Website: de site van Proudies, die via deze URL kan worden geopend: www.proudies.nl.

- U: een persoon of entiteit die bij Proudies is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie van u wanneer u onze website bezoekt, zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

- Naam / Gebruikersnaam

- Telefoonnummers

- E-mailadressen

- Postadressen

- Functietitels

- Wachtwoord

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Elke informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

- Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter te reageren op uw individuele behoeften)

- Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om onze website-aanbiedingen te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)

- Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en ondersteuningsbehoeften)

- Om transacties te verwerken

- Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere site-functie te beheren

- Om periodieke e-mails te versturen

Wanneer gebruikt Proudies informatie van eindgebruikers van derden?

Proudies zal eindgebruikersgegevens verzamelen die nodig zijn om de Proudies-services aan onze klanten te leveren. Eindgebruikers kunnen ons vrijwillig informatie verstrekken die zij beschikbaar hebben gesteld op sociale media-websites. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, kunnen we openbaar beschikbare informatie verzamelen van de sociale media-websites die u heeft aangegeven. U kunt controleren hoeveel van uw informatie sociale media-websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.Wanneer gebruikt Proudies klantinformatie van derden?We ontvangen enkele informatie van derden wanneer u contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld wanneer u uw e-mailadres bij ons indient om interesse te tonen in het worden van een Proudies-klant, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraudedetectiediensten aan Proudies levert. We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar beschikbaar is op sociale media-websites. U kunt controleren hoeveel van uw informatie sociale media-websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.

Delen we de informatie die we verzamelen met derden?

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derden zoals adverteerders, wedstrijdsponsors, promotionele en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten we denken dat u mogelijk interesseren. We kunnen het ook delen met onze huidige en toekomstige dochterondernemingen en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, activaverkoop of andere bedrijfsreorganisatie, kunnen we ook uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie delen of overdragen aan onze rechtsopvolgers.We kunnen betrouwbare serviceproviders van derden inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te leveren, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de website, databaseopslag en -beheer, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het vervullen van bestellingen voor producten en diensten die u mogelijk via de website koopt.We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke informatie en mogelijk wat niet-persoonlijke informatie met deze derden delen om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren.We kunnen delen van onze logboekgegevens, inclusief IP-adressen, voor analytische doeleinden delen met derden zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan het worden gebruikt om de algemene locatie en andere technografische informatie, zoals de verbindingssnelheid, te schatten, of u de website hebt bezocht vanuit een gedeelde locatie en het type apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken. Ze kunnen informatie over onze advertenties en wat u op de website ziet, samenvoegen en vervolgens audits, onderzoek en rapportage voor ons en onze adverteerders verstrekken.We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen als we, naar ons eigen goeddunken, van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij te beschermen, de veiligheid van het publiek of een persoon te waarborgen, illegale, onethische of juridisch handelbare activiteiten te voorkomen of stoppen, of anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Waar en wanneer wordt informatie verzameld van klanten en eindgebruikers?

Proudies verzamelt persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden zoals hierboven beschreven.


Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te dienen, gaat u ermee akkoord e-mails van ons te ontvangen. U kunt op elk moment deelnemen aan een van deze e-maillijsten annuleren door te klikken op de opt-outlink of andere afmeldoptie die is opgenomen in de respectieve e-mail. We sturen alleen e-mails naar mensen die ons hebben gemachtigd om contact met hen op te nemen, rechtstreeks of via een derde partij. We sturen geen ongevraagde commerciële e-mails, omdat we net zo'n hekel hebben aan spam als u. Door uw e-mailadres in te dienen, gaat u er ook mee akkoord dat we uw e-mailadres gebruiken voor het targeten van klantenpubliek op sites zoals Facebook, waar we op maat gemaakte advertenties weergeven aan specifieke personen die zich hebben aangemeld om communicatie van ons te ontvangen. E-mailadressen die uitsluitend via de bestelverwerkingspagina zijn ingediend, worden uitsluitend gebruikt om u informatie en updates te sturen met betrekking tot uw bestelling. Als u echter hetzelfde e-mailadres aan ons hebt verstrekt via een andere methode, kunnen we het gebruiken voor een van de doeleinden die in dit beleid zijn vermeld. Opmerking: als u zich op elk moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, bevatten we gedetailleerde instructies voor afmelden onderaan elke e-mail.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

We bewaren uw informatie alleen zolang we deze nodig hebben om Proudies aan u te leveren en de doeleinden te vervullen die in dit beleid worden beschreven. Dit geldt ook voor iedereen met wie we uw informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Wanneer we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken en er geen reden is om deze te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we deze uit onze systemen of anonimiseren we deze zodat we u niet meer kunnen identificeren.


Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te behouden wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke informatie invoert, indient of er toegang toe heeft. We bieden het gebruik van een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige / creditcardinformatie wordt via Secure Socket Layer (SSL) -technologie verzonden en vervolgens versleuteld in onze database van betalingsgatewayproviders, die alleen toegankelijk is voor degenen die zijn gemachtigd met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie wordt uw privé-informatie (creditcards, burgerservicenummers, financiële gegevens, enz.) nooit opgeslagen. We kunnen echter niet garanderen of waarborgen dat de absolute veiligheid van enige informatie die u naar Proudies verzendt of dat uw informatie op de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op een van onze fysieke, technische of administratieve beveiligingsmaatregelen.Kan mijn informatie worden overgedragen naar andere landen?Proudies is gevestigd in Nederland. Informatie die via onze website, via directe interacties met u of via het gebruik van onze helpservices wordt verzameld, kan van tijd tot tijd worden overgedragen naar onze kantoren of personeel, of naar derden, gevestigd over de hele wereld, en kan worden bekeken en gehost overal ter wereld, inclusief landen die mogelijk geen wetten van algemene toepasbaarheid hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens reguleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie door een van de bovenstaande te gebruiken.

Is de informatie die verzameld wordt via de Proudies-service veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en beheersprocedures om te helpen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gegevensbeveiliging te behouden en uw informatie correct te gebruiken. Mensen en beveiligingssystemen zijn echter niet onfeilbaar, inclusief versleutelingssystemen. Daarnaast kunnen mensen opzettelijke misdaden plegen, fouten maken of zich niet houden aan beleidsregels. Daarom kunnen we, terwijl we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als de toepasselijke wetgeving een niet-afwijzende verplichting oplegt om uw persoonlijke informatie te beschermen, stemt u ermee in dat opzettelijk wangedrag de normen zijn die worden gebruikt om onze naleving van die verplichting te meten.


Kan ik mijn informatie bijwerken of corrigeren?

De rechten die u heeft om updates of correcties aan te vragen voor de informatie die Proudies verzamelt, hangen af ​​van uw relatie met Proudies. Personeel kan hun informatie bijwerken of corrigeren zoals beschreven in onze interne bedrijfsbeleidslijnen. Klanten hebben het recht om bepaalde gebruiken en openbaarmakingen van persoonlijk identificeerbare informatie te beperken. U kunt contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u op onze systemen bewaren te verwijderen (onderhevig aan de volgende alinea) door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen invloed op andere informatie die we onderhouden, of informatie die we aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid voorafgaand aan dergelijke updates, correcties, wijzigingen of verwijderingen. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen nemen (zoals het vragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang geven tot uw profiel of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountinformatie.U moet zich ervan bewust zijn dat het niet technologisch mogelijk is om elk record van de informatie die u aan ons hebt verstrekt, uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om onze systemen te back-uppen om informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies, betekent dat een kopie van uw informatie in een niet-wisbare vorm kan bestaan ​​die moeilijk of onmogelijk voor ons te vinden is.

Affiliates


Wij kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze Corporate Affiliates. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Corporate Affiliate" elke persoon of entiteit die direct of indirect controleert, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met Proudies, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie die betrekking heeft op u die wij aan onze Corporate Affiliates verstrekken, wordt door die Corporate Affiliates behandeld in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Toepasselijk recht


Dit Privacybeleid valt onder de wetten van Nederland zonder inachtneming van de conflictregels van de wet. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in verband met enige actie of geschil dat tussen de partijen ontstaat onder of in verband met dit Privacybeleid, behalve voor die individuen die rechten hebben om claims in te dienen onder het Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaanse raamwerk.De wetten van Nederland, met uitzondering van de conflictenregels van de wet, zullen dit beleid en uw gebruik van de website beheersen. Uw gebruik van de website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.Door gebruik te maken van Proudies of door rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u dit Privacybeleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, moet u niet onze website gebruiken of onze diensten afnemen. Blijvend gebruik van de website, direct contact met ons opnemen, of het volgen van wijzigingen in dit Privacybeleid die niet significant van invloed zijn op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, betekent dat u die wijzigingen accepteert.

Jouw toestemming

We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt om je volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer je onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, geef je hierbij toestemming voor onze Privacyverklaring en ga je akkoord met de voorwaarden ervan.Links naar andere websitesDeze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Proudies. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die worden uitgedrukt op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid door ons. Onthoud dat wanneer je een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Privacyverklaring niet langer van toepassing is. Jouw browsen en interactie op elke andere website, inclusief die welke een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en beleidslijnen van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over jou te verzamelen.


Adverteren

Deze website kan advertenties van derden en links naar websites van derden bevatten. Proudies maakt geen enkele verklaring over de nauwkeurigheid of geschiktheid van enige informatie die is opgenomen in die advertenties of sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en sites en de aanbiedingen die worden gedaan door derde partijen. Adverteren houdt Proudies en veel van de websites en services die je gratis gebruikt, in stand. We werken hard om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.Advertenties van derden en links naar andere sites waar goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door Proudies van de sites, goederen of diensten van derden. Proudies neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een van de advertenties, beloften die zijn gedaan, of de kwaliteit / betrouwbaarheid van de producten of diensten die worden aangeboden in alle advertenties.Cookies voor adverterenDeze cookies verzamelen informatie over jouw online activiteit op de website en andere online services om online advertenties relevanter en effectiever voor jou te maken. Dit staat bekend als op interesse gebaseerde reclame. Ze voeren ook functies uit zoals het voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt en ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders. Zonder cookies is het voor een adverteerder erg moeilijk om zijn publiek te bereiken of te weten hoeveel advertenties er zijn getoond en hoeveel klikken ze hebben ontvangen.

Cookies

Proudies gebruikt "cookies" om de gebied gepubliceerde gegevensbeleid. Houd er rekening mee dat Facebook Pixel informatie kan verzamelen van uw apparaat wanneer u de service gebruikt, en deze informatie wordt bewaard in overeenstemming met het gepubliceerde gegevensbeleid.

Payment Details


Inzake eventuele creditcard- of andere betaalverwerkingsgegevens die u ons heeft verstrekt, verbinden wij ons ertoe deze vertrouwelijke informatie op de meest veilige manier mogelijk op te slaan.

Kids' Privacy


We richten ons niet op iemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen bewust geen persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Changes To Our Privacy Policy

We kunnen onze service en beleid wijzigen en we moeten mogelijk wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid zodat ze nauwkeurig onze service en beleid weergeven. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en u de mogelijkheid geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens doorgaat met het gebruik van de service, bent u gebonden aan het bijgewerkte privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of enig bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Third-Party Services

We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere producten en diensten) of links verstrekken naar websites of diensten van derden ("Services van derden").U erkent en stemt ermee in dat Proudies niet verantwoordelijk is voor enige diensten van derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enige andere aspect ervan. Proudies gaat er niet van uit en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enige diensten van derden.Services van derden en links daarnaar worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak en u hebt toegang tot en gebruikt ze volledig op eigen risico en onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke derden.Facebook PixelFacebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee u de effectiviteit van uw advertenties kunt meten door de acties te begrijpen die mensen op uw website ondernemen. U kunt de pixel gebruiken om ervoor te zorgen dat uw advertenties aan de juiste personen worden getoond.

Privacybeleid

Tracking technologieën - Google Maps API Google Maps API is een krachtige tool die gebruikt kan worden om aangepaste kaarten te maken, doorzoekbare kaarten, incheckfuncties, live gegevensweergave die gesynchroniseerd is met locatie, routes plannen of een mashup maken om er maar een paar te noemen. Google Maps API kan informatie van u en van uw apparaat verzamelen voor beveiligingsdoeleinden. Google Maps API verzamelt informatie die in overeenstemming is met haar Privacybeleid.- Cookies We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar deze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kan bepaalde functionaliteit zoals video's niet beschikbaar zijn of moet u telkens wanneer u de website bezoekt uw inloggegevens invoeren, omdat we ons niet zouden kunnen herinneren dat u eerder bent ingelogd.- Lokale opslag Lokale opslag, soms bekend als DOM-opslag, biedt web-apps methoden en protocollen voor het opslaan van gegevens aan de cliëntzijde. Webopslag ondersteunt persistente gegevensopslag, vergelijkbaar met cookies maar met een veel grotere capaciteit en zonder informatie die in de HTTP-verzoekheader is opgeslagen.- Sessies Proudies gebruikt "Sessies" om de gebieden van onze website te identificeren die u heeft bezocht. Een sessie is een klein stukje data dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) We kunnen informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, en in dit gedeelte van ons Privacybeleid leggen we precies uit hoe en waarom deze gegevens worden verzameld, en hoe we deze gegevens beschermen tegen replicatie of onjuist gebruik.

Wat is de AVG?


De AVG is een EU-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die regelt hoe de gegevens van EU-burgers door bedrijven worden beschermd en de controle die EU-burgers hebben over hun persoonlijke gegevens versterkt. De AVG is relevant voor elk wereldwijd opererend bedrijf en niet alleen voor bedrijven en inwoners van de EU. De gegevens van onze klanten zijn belangrijk ongeacht waar ze zich bevinden, daarom hebben we de AVG-controles als onze baselines standaard voor al onze wereldwijde activiteiten geïmplementeerd. Wat zijn persoonlijke gegevens? Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare of geïdentificeerde persoon. De AVG bestrijkt een breed spectrum van informatie die op zichzelf of in combinatie met andere informatie zou kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens gaan verder dan de naam of e-mailadres van een persoon. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke opvattingen, genetische gegevens, biometrische gegevens, IP-adressen, fysiek adres.

Contact

We willen benadrukken dat als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je vindt dat we niet voldoen aan de vereisten van de GDPR, je altijd contact met ons kunt opnemen via info@proudies.nl. We zullen dan ons best doen om je vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.Houd er rekening mee dat ons privacybeleid van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het up-to-date is met de nieuwste wet- en regelgeving. We raden je aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid. We hopen dat het je een beter begrip heeft gegeven van hoe we jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Bij Proudies staan we altijd klaar om je te helpen met eventuele vragen of zorgen die je hebt over je privacy.