"Wat zie je er 'nog' goed uit!"

In de Nederlandse taal is het woordje 'nog' veelzijdig en wijdverspreid. Hoewel het in vele contexten wordt gebruikt, kan het soms denigrerend overkomen, vooral in gesprekken met ouderen. Dit artikel onderzoekt de nuances van dit kleine woord en presenteert vier voorbeelden van situaties waarin het woordje 'nog' denigrerend kan worden geïnterpreteerd.

In samenwerking met
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Sep 19, 2023

"Wat zie je er 'nog' goed uit!"

In de Nederlandse taal is het woordje 'nog' veelzijdig en wijdverspreid. Hoewel het in vele contexten wordt gebruikt, kan het soms denigrerend overkomen, vooral in gesprekken met ouderen. Dit artikel onderzoekt de nuances van dit kleine woord en presenteert vier voorbeelden van situaties waarin het woordje 'nog' denigrerend kan worden geïnterpreteerd.

"Werk je 'nog'?"

De vraag "Werk je nog?" kan een onbedoelde insinuatie bevatten dat werken niet langer geschikt is voor ouderen. Het gebruik van 'nog' hier kan suggereren dat het ongebruikelijk of onverwacht is dat een ouder persoon nog steeds werkt, wat de vitaliteit en waarde van oudere werknemers kan ondermijnen.

"Wat zie je er 'nog' goed uit!"

Een compliment zoals "Wat zie je er nog goed uit!" kan ook onbedoeld denigrerend zijn. Hoewel het als compliment bedoeld is, kan de toevoeging van 'nog' suggereren dat het uiterlijk van een ouder persoon normaal gesproken zou moeten verslechteren, waardoor het compliment minder oprecht aanvoelt.

"Kun je dat 'nog' wel?"

Een andere situatie waarin 'nog' denigrerend kan overkomen, is wanneer het wordt gebruikt om de bekwaamheid van een ouder persoon in twijfel te trekken. "Kun je dat nog wel?" is een vraag die kan suggereren dat leeftijd een belemmering vormt voor de capaciteit om een bepaalde taak uit te voeren, waardoor het gevoel van competentie wordt ondermijnd.

"Je bent 'nog' zo scherp!"

Ten slotte kan de opmerking "Je bent nog zo scherp!" ook als denigrerend worden ervaren. Hoewel dit bedoeld kan zijn als een compliment voor het intellect van een ouder persoon, impliceert de toevoeging van 'nog' dat scherpte en alertheid meestal afnemen met de leeftijd, wat niet noodzakelijk waar hoeft te zijn.

Taalgebruik

Deze voorbeelden benadrukken het belang van bewust en respectvol taalgebruik. Het is essentieel om te erkennen dat ouder worden niet per se leidt tot een afname in bekwaamheid, vitaliteit of uiterlijk. Het vermijden van denigrerende taal bevordert een positievere en inclusievere dialoog.

Het woordje 'nog' heeft in de Nederlandse taal verschillende betekenissen en nuances, maar het kan in sommige contexten denigrerend overkomen. Dit onderstreept het belang van zorgvuldig en empathisch taalgebruik, met name in de omgang met ouderen. Door de subtiele implicaties van onze woorden te herkennen en actief te werken aan een respectvollere communicatie, kunnen we een samenleving bevorderen waarin alle leden, ongeacht hun leeftijd, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Vergelijkbare artikelen