Onze hersenen groeien: wat betekent dat voor dementie?

Een opmerkelijke nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van UC Davis Health heeft aangetoond dat de hersengrootte van mensen geboren in recentere decennia, zoals de jaren '70, significant groter is dan die van mensen geboren in de jaren '30. Deze bevindingen, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift JAMA Neurology, werpen nieuw licht op de impact van de geboortedecennia op de hersenvolume en oppervlakte, en suggereren dat veranderingen in externe factoren zoals gezondheid en onderwijs mogelijk belangrijke invloeden zijn op de hersenontwikkeling.

In samenwerking met

Onze hersenen groeien: wat betekent dat voor dementie?
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Apr 21, 2024

Impact van geboortedecennium op hersengrootte

De studie analyseerde MRI-data van deelnemers uit de Framingham Heart Study, die drie generaties beslaat. Uit de resultaten bleek een consistente groei in diverse hersenstructuren over de decennia. Dit duidt niet alleen op een fysieke groei van de hersenen, maar suggereert ook een mogelijke koppeling met verbeterde hersengezondheid en een verlaagde incidentie van dementie. Dit is een belangrijke bevinding gezien de vergrijzende bevolking in Amerika, en zou ook implicaties kunnen hebben voor Europese populaties, waar vergelijkbare demografische veranderingen en gezondheidsuitdagingen worden waargenomen.

Verband tussen hersengrootte en dementie

Volgens de onderzoekers zou een grotere hersenreserve, voortkomend uit een toegenomen hersengrootte, het risico op leeftijdsgerelateerde dementieën kunnen verlagen. Dit concept, bekend als 'hersenreserve', verwijst naar het vermogen van de hersenen om de effecten van bepaalde ziektes te weerstaan. Hoe groter de reserve, hoe meer de hersenen in staat zijn om functieverlies te compenseren dat veroorzaakt wordt door veroudering of ziekte.

Factoren die hersengroei beïnvloeden

De studie suggereert dat naast genetische factoren, externe elementen zoals betere gezondheidszorg, voeding en een hoger onderwijsniveau een rol spelen bij de toename van de hersengrootte. In Europa, waar veel landen hoog scoren op gezondheidszorg en onderwijs, zou dit onderzoek een extra dimensie kunnen toevoegen aan beleid gericht op het bevorderen van deze factoren als preventieve maatregelen tegen neurodegeneratieve ziekten.

Toekomstig onderzoek en beleid

De resultaten van deze studie onderstrepen het belang van verder onderzoek naar de specifieke factoren die bijdragen aan de toename van de hersengrootte en hoe deze kennis kan worden toegepast om de volksgezondheid te verbeteren. Europese gezondheidsbeleidmakers kunnen bijvoorbeeld onderzoeksinitiatieven stimuleren die gericht zijn op het begrijpen en bevorderen van factoren die bijdragen aan hersengezondheid.

Daarnaast zou dit onderzoek kunnen leiden tot aangepaste strategieën voor vroegtijdige interventie en preventieprogramma's die zich richten op de jongere generaties, met als doel het maximaliseren van de hersenreserve vanaf jonge leeftijd. Deze bevindingen bieden hoopvolle perspectieven voor de toekomstige behandeling en preventie van dementie, niet alleen in Amerika maar ook in Europa, waar vergelijkbare demografische veranderingen en uitdagingen in de volksgezondheid bestaan. Het onderstreept het belang van een geïntegreerde aanpak die onderwijs, gezondheidszorg, en beleid combineert om de geestelijke gezondheid van toekomstige generaties te beschermen.

Lees hier de hele studie.

☕️ Ontdek, leer en verrijk je leven.

Geen spam. Alleen nuttige en interessante dingen, rechtstreeks in jouw inbox.
We geven om jouw data in onze privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vergelijkbare artikelen