Daniel Kahneman: Grondlegger van de gedragseconomie

Daniel Kahneman, een baanbrekende Israëlisch-Amerikaanse psycholoog en econoom, wiens inzichten ons begrip van menselijk gedrag en besluitvorming diepgaand hebben veranderd, is op 90-jarige leeftijd overleden. Geboren in Tel Aviv en opgegroeid in Parijs, ondervond Kahneman de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, wat hem ertoe bracht de complexiteit van menselijk gedrag te verkennen. Na zijn emigratie naar Israël studeerde hij psychologie en wiskunde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en vervolgde zijn academische carrière met een Ph.D. aan de Universiteit van Californië, Berkeley.

In samenwerking met

Daniel Kahneman: Grondlegger van de gedragseconomie
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Apr 11, 2024

Kahneman's professionele reis leidde hem naar prestigieuze instellingen zoals de Universiteit van British Columbia en uiteindelijk naar Princeton University, waar hij bijna drie decennia lang een sleutelrol speelde en mee aan de wieg stond van het Kahneman-Treisman Centrum voor Gedragswetenschappen en Openbaar Beleid. Zijn werk, dat de grenzen van psychologie en economie overschreed, leverde hem de Nobelprijs voor Economie op in 2002, een onderscheiding die zijn pioniersrol in de gedragseconomie erkende.

Samen met zijn onderzoekspartner Amos Tversky, heeft een revolutionaire invloed gehad op de manier waarop we denken over oordeelsvorming en besluitvorming. Hun samenwerking, die meer dan drie decennia besloeg, vormde de kern van Kahneman's werk en leidde tot de ontwikkeling van de gedragseconomie. Kahneman en Tversky's gezamenlijke onderzoek doorbrak traditionele grenzen en daagde het heersende geloof in de rationele economische mens uit.

Hun meest invloedrijke theorie, de prospecttheorie, introduceert het concept dat mensen risico's inconsistent beoordelen, afhankelijk van de context van winsten en verliezen. Dit was baanbrekend omdat het aantoonde dat menselijk gedrag vaak afwijkt van wat traditioneel economische modellen voorspelden. De prospecttheorie, samen met hun werk aan heuristieken en biases, heeft ons begrip van economisch en menselijk gedrag fundamenteel veranderd, en legde de basis voor de gedragseconomie als een erkend en vitaal onderdeel van economische en psychologische studies.

In "Thinking, Fast and Slow," een werk dat zijn levenslange onderzoek en ontdekkingen samenbrengt, onthult Kahneman hoe ons denken wordt gestuurd door twee systemen: het snelle, intuïtieve systeem dat automatisch en snel werkt, en het langzame, logische systeem dat inspanning vereist en meer rationele beslissingen produceert. Kahneman's ideeën over hoe deze twee denkwijzen onze besluitvorming en oordelen beïnvloeden, hebben zowel de academische wereld als de praktijk van beleidsvorming, bedrijfsstrategie en persoonlijke ontwikkeling beïnvloed.

Hieronder volgen drie uitgebreide tips gebaseerd op zijn inzichten uit "Thinking, Fast and Slow":

Twijfel aan je intuïtie

Kahneman benadrukt dat onze eerste instinctieve reacties niet altijd te vertrouwen zijn, vooral in complexe situaties waar nauwkeurige beoordeling noodzakelijk is. Hij adviseert bewust een stap terug te nemen en informatie kritisch te evalueren voordat je een beslissing neemt, en zo de kans op fouten vermindert die voortkomen uit overhaaste conclusies.

Herken en beheers het anker-effect

Dit effect treedt op wanneer mensen te veel leunen op een initiële informatie (het anker) bij het maken van beslissingen. Kahneman suggereert dat door het herkennen van dit effect en het actief zoeken naar aanvullende informatie, we een evenwichtiger en meer doordachte beslissing kunnen nemen.

Plan met realisme

De planning fallacy onthult onze neiging om de benodigde tijd en middelen voor een taak te onderschatten. Kahneman raadt aan om eerdere ervaringen te gebruiken als referentie en een meer realistische benadering van planning en projectmanagement te adopteren, rekening houdend met potentiële hindernissen en vertragingen.

Door deze principes toe te passen, kunnen individuen en organisaties betere strategieën ontwikkelen voor oordeels- en besluitvormingsprocessen, waardoor ze beter voorbereid zijn op de onvoorspelbaarheid van menselijk gedrag en de complexiteit van de moderne wereld.

Kahneman laat een rijke erfenis na van onderzoek dat niet alleen theoretisch van belang is maar ook praktische toepassingen heeft in verschillende velden zoals economie, psychologie, gezondheidszorg en openbaar beleid. Zijn invloed op het gebied van gedragswetenschappen blijft voortbestaan, zowel door zijn geschreven werken als door de instellingen en initiatieven die hij heeft helpen vormen​ .

☕️ Ontdek, leer en verrijk je leven.

Geen spam. Alleen nuttige en interessante dingen, rechtstreeks in jouw inbox.
We geven om jouw data in onze privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vergelijkbare artikelen