Alles wat je moet weten over pensioen: de vijf bronnen

Een pensioen, de uitkering die je ontvangt als je stopt met werken, is meer dan alleen een maandelijkse cheque van de overheid. Het is in feite een complexe combinatie van verschillende inkomstenbronnen die samen jouw financiële zekerheid tijdens de pensioenjaren waarborgen. Om je volledig te helpen begrijpen hoe je pensioen is opgebouwd, belichten we in dit artikel de vijf belangrijkste bronnen van een pensioen.

In samenwerking met
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Sep 19, 2023

Alles wat je moet weten over pensioen: de vijf bronnen

Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is de basis van het Nederlandse pensioenstelsel. Het is een wettelijk geregelde ouderdomsvoorziening en wordt uitgekeerd aan iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt, ongeacht het inkomen of vermogen. Het bedrag dat je ontvangt, is afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond en of je alleen woont of met iemand anders. De AOW wordt maandelijks uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Werkgeverspensioen

Het werkgeverspensioen is een belangrijke pijler in het Nederlandse pensioenstelsel. Dit is het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Werkgevers dragen meestal bij aan een pensioenfonds, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (PPI), waar het pensioengeld wordt beheerd en geïnvesteerd. De hoogte van je werkgeverspensioen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je salaris, de duur van je dienstverband en de specifieke regels van het pensioenplan van je werkgever.

Zelf afgesloten regelingen

Naast het AOW-pensioen en het werkgeverspensioen, kun je ook zelf aanvullende maatregelen nemen om je pensioeninkomen te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering af te sluiten of te sparen via banksparen. Een lijfrenteverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij je periodiek of eenmalig een bedrag stort, dat bij pensionering wordt uitgekeerd als aanvulling op je pensioen. Banksparen is een fiscaal gunstige manier van sparen voor je pensioen, waarbij je geld vastzet op een geblokkeerde rekening.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, zoals spaargeld, inkomsten uit beleggingen en de waarde van je eigen woning, kan ook een belangrijke bron van inkomsten zijn tijdens je pensioen. Spaargeld kan een buffer bieden voor onvoorziene kosten. Beleggingen kunnen een aanvullend inkomen genereren. Het bezit van een eigen huis kan bijdragen aan de pensioenvoorziening door bijvoorbeeld de verkoop van het huis of door een omgekeerde hypotheek.

Inkomsten uit werk

Hoewel pensioen traditioneel de fase is waarin men stopt met werken, kiezen steeds meer mensen ervoor om door te werken na het bereiken van de pensioenleeftijd. Volgens recente statistieken werkt ongeveer 11% van de 65-plussers in Nederland door na hun pensionering. Doorwerken kan verschillende redenen hebben: het verlangen om actief en betrokken te blijven, de behoefte aan extra inkomen, of gewoonweg omdat men het werk plezierig vindt.

Deze vijf bronnen samen vormen het pensioeninkomen van een individu. Door je bewust te zijn van deze verschillende bronnen, kun je beter plannen voor je pensioen en zorgen voor voldoende financiële zekerheid tijdens je pensioenjaren. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat ieder persoon een unieke combinatie van deze bronnen zal hebben, gebaseerd op persoonlijke omstandigheden, keuzes en levensloop. Een financieel adviseur of pensioenplanner kan je helpen om een duidelijk beeld te krijgen van jouw specifieke pensioensituatie.

Vergelijkbare artikelen