"Anders zit je ook maar achter de geraniums"

In de maatschappij vindt een stille revolutie plaats, ver weg van de traditionele paden. Uit een recente studie van ABN AMRO blijkt dat een significant percentage van 60+'ers in Nederland kiest voor een actief arbeidsleven, lang na de conventionele pensioenleeftijd. Dit fenomeen, vaak aangeduid als 'The Great Unretirement', weerspiegelt een groeiende trend waarbij ouderen hun rijke ervaringen en onverminderde enthousiasme inzetten voor zowel betaalde als vrijwillige arbeid. Het World Economic Forum onderstreept deze beweging, waarbij wordt opgemerkt dat senioren werken zoeken die niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook sociale verbondenheid en persoonlijke voldoening.

In samenwerking met
Zuidwester

"Anders zit je ook maar achter de geraniums"
Proudies Redactie

Door 

Proudies Redactie

Gepubliceerd op

Mar 1, 2024

In de maatschappij vindt een stille revolutie plaats, ver weg van de traditionele paden. Uit een recente studie van ABN AMRO blijkt dat een significant percentage van 60+'ers in Nederland kiest voor een actief arbeidsleven, lang na de conventionele pensioenleeftijd. Dit fenomeen, vaak aangeduid als 'The Great Unretirement', weerspiegelt een groeiende trend waarbij ouderen hun rijke ervaringen en onverminderde enthousiasme inzetten voor zowel betaalde als vrijwillige arbeid. Het World Economic Forum onderstreept deze beweging, waarbij wordt opgemerkt dat senioren werken zoeken die niet alleen financiële zekerheid bieden, maar ook sociale verbondenheid en persoonlijke voldoening.

De opkomst van 'The Great Unretirement'

Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, geïnterpreteerd door ABN AMRO, blijkt dat het aantal werkzame pensioengerechtigden is gestegen van 185.000 in 2013 naar 236.000 in het derde kwartaal van 2023, een significante groei die gedeeltelijk te wijten is aan de verhoogde AOW-leeftijd. Deze groep, die voornamelijk deeltijd werkt en dit doet zolang hun gezondheid en plezier in het werk dit toelaten, kan potentieel nog groter worden; ABN AMRO schat dat er een onbenut arbeidspotentieel is van 250.000 volledig gepensioneerden.

Flexibele werktijden, plezier in het werk, en persoonlijke uitnodigingen zijn belangrijke motivatiefactoren voor deze groep. Bovendien is het aantal pensioengerechtigde zzp’ers de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd tot 100.705. Met 73% van de huidige 55- tot 65-jarigen die openstaan voor doorwerken na de pensioenleeftijd, wijst alles erop dat het potentieel voor doorwerkende senioren in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Een goed voorbeeld: Zuidwester

Bij Zuidwester, een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel, weerspiegelen de ervaringen van Ina (69), Piet (66) en Rita (72) deze positieve trend. Hun verhalen benadrukken niet alleen de voldoening die ze halen uit hun werk, maar ook de rol die sociale interacties en zingeving spelen in hun beslissing om actief te blijven na hun pensioen.

Ina, die 22 jaar in dienst was voordat ze vrijwilligerswerk begon te doen, zegt: "Het geeft heel veel voldoening. Je bouwt een band op met de mensen. Een vrijwilliger heeft alle tijd om individuele aandacht te geven, en dat is wat de mensen nodig hebben." Haar woorden vatten de essentie samen van wat werk kan bieden buiten de financiële beloning: een zinvolle bijdrage aan het leven van anderen.

"Het geeft mij ontzettend veel voldoening en je blijft onderdeel van de maatschappij. Je blijft onder de sociale contacten; anders zit je ook maar achter de geraniums. Het houdt mensen ook in de samenleving. En het is ook nog ontzettend leuk." Ina moedigt anderen aan om te ontdekken wat ze leuk vinden en zich daarvoor in te zetten. “Zuidwester biedt mij ook de flexibiliteit zodat ik plezier in mijn werk houd en ruimte heb voor andere hobby’s”

Piet, die na een lange carrière bij Zuidwester nu vrijwillig met de rolstoelbus rijdt, benadrukt het belang van nuttig zijn: "De contacten die ik heb, dat ik nog nuttig ben, vooral voor mensen die minder bedeeld zijn in de samenleving, dat geeft een enorme voldoening." Piets verhaal onderstreept het belang van zich nuttig en gewaardeerd voelen, wat bijdraagt aan zijn levensvreugde. "Ik vind het er heel gezellig; ze vragen veel en luisteren ook goed. Net als 2 jaar geleden; nieuwe bus en toen hebben ze veel aan mij gevraagd. Dat geeft veel verantwoordelijkheid."

Rita, die na haar pensioen is blijven werken in een ondersteunende rol, spreekt over de voldoening die ze haalt uit haar werk: "Ik vind het zo dankbaar werk, zo gezellig en al die jongens zijn ook zo blij, en dat geeft zoveel energie." Rita's ervaringen tonen aan dat interactie met cliënten en collega's een bron van energie en voldoening kunnen zijn.

Voor hen voelt werken meer als een passie dan als een 'moetje'. Deze passie helpt hen actief en betrokken te blijven bij hun werk. Zoals Rita zegt: "Mijn werk is echt een passie; met de cliënten en die band. "Laatst kwam ik op een locatie waar ik al 10 jaar niet meer was geweest, veel jongens herkenden mij nog en ik hen ook, dan hebben we echt een wisselwerking gehad. Zo mooi."

Het verhaal van Ina, Piet en Rita bij Zuidwester, samen met het onderzoek, laat ons iets belangrijks zien; werken na je pensioen geeft je leven meer waarde. Het houdt je verbonden met anderen en zorgt ervoor dat je blijft groeien, ook als je al ouder bent. Deze manier van leven laat zien dat je, ook na je pensioen, nog steeds veel te bieden hebt en dat dit zowel voor jezelf als voor de maatschappij heel waardevol kan zijn.

De waarde van doorwerken na de pensioenleeftijd wordt verder versterkt door de kansen die Zuidwester biedt. Met twee specifiek ontworpen vacatures voor 65-plussers, biedt de organisatie een platform voor deze ervaren individuen om hun expertise en passie voort te zetten.

Klik hier om de vacatures te bekijken. 

Naar de vacatures

☕️ Ontdek, leer en verrijk je leven.

Geen spam. Alleen nuttige en interessante dingen, rechtstreeks in jouw inbox.
We geven om jouw data in onze privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vergelijkbare artikelen