Algemene voorwaarden

Laatste update mei 2023

Welkom bij Proudies B.V (Proudies). Proudies is een mediabedrijf dat een online leer- en werkplatform aanbiedt dat 55+'ers ondersteunt om hun maximale potentie te benutten zowel thuis als op de werkvloer. Proudies levert aan gebruikers van het Proudies platform onder andere (live) lezingen, nieuwsbrieven, podcasts, artikelen, vacatures, advertorials en een online discussieomgeving (Proudies Mediaplatform). 

Als los onderdeel van het Proudies Mediaplatform heeft Proudies een academie met online cursussen die per stuk, in pakketvorm en in abonnementsvorm worden verkocht aan consumenten en zakelijke klanten (Proudies Academie). 

Potentiële werkgevers kunnen de gebruikers van het Proudies Mediaplatform bereiken met vacatures (Proudies Vacatures) en adverteerders kunnen advertenties op maat bieden aan de gebruikers van Proudies Mediaplatform (Proudies Advertenties). Proudies biedt zakelijke klanten daar bovenop Ondersteunende Diensten zoals ondersteuning bij contentcreatie, marketingstrategie optimalisatie en recruitmentactiviteiten (Proudies Mediaplatform, Proudies Academie, Proudies Vacatures, Proudies Advertenties en Ondersteunende Diensten gezamenlijk: de Diensten).

Meer informatie staat op onze  website www.Proudies.nl (de Website).

Deze Terms of Service (de Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en samenwerkingen tussen Proudies en haar zakelijke klanten, inclusief het door klant getekende orderformulier met betrekking tot de Diensten (Klanten).

Lid:

de persoon die het Proudies-account heeft aangemaakt en verantwoordelijk is voor de activiteit die via zijn/haar account plaatsvindt.


Proudies:

een handelsnaam van de Nederlandse besloten vennootschap Proudies B.V., gevestigd aan de Wilhelminakade 573, 3072 AP Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 82321094.


Proudies Content:

alle teksten, afbeeldingen, logo's, knoppenpictogrammen, afbeeldingen, video's, geluiden, muziek, software, enz. gemaakt of in licentie gegeven door Proudies om Proudies Services te bieden.


Proudies Ready-apparaten: alle apparaten, zoals computers, tablets, mobiele apparaten en andere apparaten die de Proudies-service ondersteunen.
Proudies Service: de (gepersonaliseerde) service die door Proudies wordt geleverd voor deelname aan workouts, live of vooraf opgenomen, inclusief alle functies en functionaliteiten, aanbevelingen en beoordelingen, de website en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en software die verband houden met onze service.


Ledenaccount: alle gegevens die zijn gekoppeld aan een gepersonaliseerd account van een lid.


Aanbieding: speciale promoties, plannen of lidmaatschappen die Proudies van tijd tot tijd kan aanbieden.


Beveiligingsgegevens: alle gegevens die zijn gekoppeld aan een Lidaccount en die zijn gericht op het waarborgen van de authenticatie van de persoon die toegang heeft tot het account, zoals, zonder beperking, een gebruikersnaam/login of ander type informatie of gegevens die aan dat Lid zijn gekoppeld.


Instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden
Door toegang te verkrijgen, te browsen, te downloaden, te streamen of Proudies B.V. ("Proudies") software of applicatie ("Proudies Services") te gebruiken voor elk apparaat inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke computer, smartphone, tablet en televisie, zoals verder beschreven op de Proudies-website (www.Proudies.com), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de Proudies Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Proudies Services. Proudies biedt via de Proudies Service een gepersonaliseerde service waarmee onze leden toegang hebben tot een breed scala aan workouts ("Proudies Content") die via internet worden gestreamd naar bepaalde internetverbonden apparaten zoals computers, tablets, mobiele apparaten en andere apparaten ("Proudies Ready-apparaten").

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Proudies van tijd tot tijd worden gewijzigd en u wordt daarom uitgenodigd om ze periodiek te bekijken.


Lidmaatschap
Uw Proudies-lidmaatschap zal doorgaan totdat het wordt beëindigd. Om de Proudies-service te gebruiken, moet u internettoegang hebben met een minimale bandbreedte zoals beschreven in paragraaf Internetverbinding/bandbreedte en een Proudies Ready-apparaat.

BeveiligingsgegevensU moet alle beveiligingsgegevens strikt vertrouwelijk houden en deze beschermen tegen inbreuk, verlies, lekken, diefstal of andere ongepaste handelingen. U mag de Beveiligingsgegevens alleen gebruiken voor het doel van toegang tot uw Ledenaccount en het gebruik van de Proudies Services in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, en u moet afzien van het verkopen, verhandelen of anderszins overdragen of beschikbaar stellen van uw Beveiligingsgegevens aan een derde partij. U mag de Beveiligingsgegevens van een derde partij niet gebruiken en geen derde partij toegang geven tot uw Beveiligingsgegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden of gegevens die worden verzonden onder uw account. U moet Proudies onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw Beveiligingsgegevens of uw account, van enige andere vermoedelijke inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent, inclusief als u van mening bent dat uw Beveiligingsgegevens of uw account zijn gestolen of anderszins zijn gecompromitteerd.

Intellectuele eigendomsrechtenDe Proudies Services en de Proudies Content, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, knoppenpictogrammen, afbeeldingen, video's, geluiden, muziek en software, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die worden gehouden door Proudies en/of derden en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepost, gedownload, verzonden of gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van Proudies, behalve (i) zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden en (ii) dat u materiaal kunt downloaden, weergeven en afdrukken uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, mits u het materiaal niet op enige wijze wijzigt en alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsnotices intact houdt.

Ongewenst gebruik

U begrijpt dat hoewel we het gebruik van de Proudies Services door andere leden monitoren, we niet kunnen garanderen dat u niet wordt blootgesteld aan beledigend, onfatsoenlijk of onaanvaardbaar gedrag door andere leden bij het gebruik van de Proudies Service, zeker wanneer de Proudies Service live is. We verwachten dat u dit begrijpt en daarom gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Proudies Service voor uw eigen risico is. Als u gedrag tegenkomt dat in strijd is met deze beleidslijnen of enige andere onaanvaardbare inhoud, kunt u contact met ons opnemen via info@proudies.nl

Wachtwoorden en accounttoegang

De persoon die het Proudies-account heeft aangemaakt (het "Lid") is verantwoordelijk voor elke activiteit die via het Proudies-account plaatsvindt. Om controle over het account te behouden en te voorkomen dat iemand anders toegang heeft tot het account, moet het lid controle houden over de Proudies Ready-apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de service en het wachtwoord dat bij het account hoort, niet aan iemand anders onthullen. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de nauwkeurigheid van de informatie die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw account. We kunnen uw account beëindigen of opschorten om u, Proudies of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Disclaimer


Hoewel redelijke inspanningen worden gebruikt om de Proudies Services te controleren en bij te werken, worden alle informatie en materialen verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar", en zijn ze niet bindend en worden ze niet opgevat als constituerend enige verplichting, representatie of garantie van de kant van Proudies. Proudies garandeert niet de nauwkeurigheid, adequaatheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid voor een specifiek doel van de informatie en materialen die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Proudies Services, of de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval zal Proudies aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, schade voor verlies van winst, omzet, goodwill, gebruik of gegevens, geleden door u of een derde, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Proudies Services.

Letsel


U begrijpt en stemt ermee in dat de Proudies Service fysieke activiteit omvat en dat van u wordt verwacht dat u in goede gezondheid verkeert om workouts uit te voeren die worden aangeboden als onderdeel van de Proudies Service. In geen geval zal Proudies aansprakelijk zijn voor enig letsel, ziekte of enige andere gezondheidsgevolgen die door u of een derde worden geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Proudies Services. U begrijpt en stemt ermee in dat de mensen die de Proudies Services aanbieden geen medische professionals zijn en geen medisch advies kunnen geven.

Links naar websites van derden


Links of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak verstrekt. Proudies heeft deze websites van derden niet beoordeeld, beheert ze niet en is niet verantwoordelijk voor een van deze websites of hun inhoud. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico.

Internetverbinding/bandbreedte


De kwaliteit van de weergave kan variëren van apparaat tot apparaat en kan worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, zoals uw locatie, de bandbreedte die beschikbaar is via en/of de snelheid van uw internetverbinding. De minimale vereiste verbindingssnelheid om deel te nemen aan een live workout is 8,0 Mbps; we raden echter een snellere verbinding aan voor verbeterde videokwaliteit. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Raadpleeg uw internetprovider voor informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetgegevens. De tijd die nodig is om te beginnen met kijken, varieert afhankelijk van een aantal factoren, waaronder uw locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de inhoud die u hebt geselecteerd en de configuratie van uw Proudies Ready Device.

Gebruik van content door ProudiesProudies kan de inhoud die is gemaakt tijdens een Proudies workout opnemen en deze inhoud gebruiken zoals het dat nodig acht. Het gebruik van de opgenomen inhoud kan omvatten (1) kwaliteitsverzekering: Proudies kan gegevens en inhoud die tijdens workouts zijn gemaakt gebruiken om de Proudies Service te evalueren en te verbeteren; (2) marketing: de Proudies Service promoten. Proudies kan ook het gebruik van de Proudies Service door leden analyseren door de implementatie van analysetools in de Proudies Service.

Promotionele aanbiedingen

Proudies kan van tijd tot tijd promotionele aanbiedingen doen. De in aanmerking komende aanbiedingen worden bepaald door Proudies naar eigen goeddunken en we behouden ons het recht voor om een ​​aanbieding in te trekken en uw account op te schorten als we bepalen dat u niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Proudies-lidmaatschap komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductieaanbiedingen. We kunnen informatie gebruiken zoals apparaat-ID, betaalmethode of een account-e-mailadres dat wordt gebruikt bij een bestaand of recent Proudies-lidmaatschap om te bepalen of u in aanmerking komt voor de aanbieding. De in aanmerking komende vereisten en andere beperkingen en voorwaarden worden bekendgemaakt wanneer u zich aanmeldt voor de aanbieding of in andere beschikbare communicatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. De Overeenkomst en de Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de Diensten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Vragen, opmerkingen en suggesties

Proudies streeft ernaar om klanten optimale service te bieden. Als je een vraag, opmerking of suggestie hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Je kunt ook het contactformulier op onze Website gebruiken. Wij beantwoorden berichten doorgaans binnen 2 werkdagen.

Proudies B.V.

E: info@proudies.nl

KvK-nummer: 82321094

BTW-nummer: NL862418768B01